பதாகைகள்
பதாகைகள்

லேசர் செனான் விளக்கு எந்த வகையான ஒளி மூலத்தைச் சேர்ந்தது?லேசர் செனான் விளக்கின் பண்புகள் என்ன?

இன்று, அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பத்தின் விரைவான வளர்ச்சியுடன், பல்வேறு மேம்பட்ட ஒளி மூலங்கள் தொடர்ந்து வெளிவருகின்றன.அவற்றில், லேசர் செனான் விளக்கு அதன் தனித்துவமான வசீகரத்தால் மக்களின் கவனத்தை ஈர்க்கிறது.எனவே, எந்த வகையான ஒளி மூலமானதுலேசர் செனான் விளக்குசரியாகச் சேர்ந்ததா?இது என்ன அற்புதமான பண்புகளைக் கொண்டுள்ளது?அதன் ஒளிரும் கொள்கை என்ன?அதன் மர்மத்தை ஒன்றாகக் கண்டுபிடிப்போம்.

1.லேசர் செனான் விளக்கு எந்த வகையான ஒளி மூலத்தைச் சேர்ந்தது?

லேசர் செனான் விளக்கு ஒரு வகை உயர்-தீவிர வாயு வெளியேற்ற ஒளி மூலத்தைச் சேர்ந்தது.இது வாயு வெளியேற்றத்தின் மூலம் தீவிரமான மற்றும் செறிவூட்டப்பட்ட ஒளியை உருவாக்குகிறது.ஒரு கணத்தில் மேகங்கள் முழுவதும் மின்னலைப் பாய்ச்சி, அதிக அளவு ஆற்றல் மற்றும் ஒளியை வெளியிடுவது போல, லேசர் செனான் விளக்கும் இதே கொள்கையின் மூலம் ஒளியை வெளியிடுகிறது.

2.லேசர் செனான் விளக்கின் பண்புகள்

அதிக பிரகாசம்: இருட்டில் பிரகாசிக்கும் ஒரு புத்திசாலித்தனமான நட்சத்திரத்தைப் போல லேசர் செனான் விளக்கு மிகவும் பிரகாசமான ஒளியை வெளியிடும்.
உயர் நிலைத்தன்மை: அதன் ஒளிரும் செயல்திறன் நிலையானது மற்றும் நம்பகமானது, மேலும் இது வெளிப்புற காரணிகளால் எளிதில் தொந்தரவு செய்யாது, எப்போதும் சிறந்த செயல்திறனைப் பராமரிக்கிறது.
நீண்ட ஆயுட்காலம்: வேறு சில ஒளி ஆதாரங்களுடன் ஒப்பிடுகையில், லேசர் செனான் விளக்கு நீண்ட சேவை வாழ்க்கை மற்றும் நீண்ட காலத்திற்கு நமக்கு சேவை செய்ய முடியும்.

3.தின் ஒளிரும் கொள்கைலேசர் செனான் விளக்கு

மின்னோட்டம் கடந்து செல்லும் போது, ​​செனான் வாயு உற்சாகமடைகிறது.அணுக்களில் உள்ள எலக்ட்ரான்கள் ஆற்றலை உறிஞ்சி அதிக ஆற்றல் நிலைகளுக்கு மாறுகின்றன.பின்னர், இந்த எலக்ட்ரான்கள் அசல் ஆற்றல் நிலைகளுக்குத் திரும்புகின்றன, இந்த செயல்பாட்டில் ஃபோட்டான்களை வெளியிடுகின்றன, இதனால் தீவிர ஒளியை உருவாக்குகிறது.

லேசர் செனான் விளக்கைப் புரிந்துகொள்வதன் மூலம், பல்வேறு துறைகளில் அதன் சிறந்த செயல்திறனைக் காணலாம்.எதிர்காலத்தில், இது நம் வாழ்வில் மேலும் ஆச்சரியங்களையும் வசதிகளையும் கொண்டு வரும் என்று நம்பப்படுகிறது!

 

6b1ba3cf0f2a932a26a8fc61bf515faa
4f64498e-3db9-4807-943b-0694987743e1

இடுகை நேரம்: ஜூலை-06-2024